κληρονομια • KLHRONOMIA • klēronomia

κληρο·νομία, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocκληρονομια[GNT][LXX]κληρονομι·α
Nom
Accκληρονομιαν[GNT][LXX]κληρονομι·αν
Datκληρονομιᾳ[LXX]κληρονομι·ᾳ
Genκληρονομιας[GNT][LXX]κληρονομι·ας
PlVocκληρονομιαι[LXX]κληρονομι·αι
Nom
Accκληρονομιας[GNT][LXX]κληρονομι·ας
Datκληρονομιαιςκληρονομι·αις
Genκληρονομιωνκληρονομι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 19-Apr-2019 04:39:20 EDT