κλαυθμος • KLAUQMOS • klauthmos

κλαυθμός, -οῦ, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocκλαυθμεκλαυθμ·ε
Nomκλαυθμος[GNT][LXX]κλαυθμ·ος
Accκλαυθμον[LXX]κλαυθμ·ον
Datκλαυθμῳ[LXX]κλαυθμ·ῳ
Genκλαυθμου[LXX]κλαυθμ·ου
PlVocκλαυθμοι[LXX]κλαυθμ·οι
Nom
Accκλαυθμουςκλαυθμ·ους
Datκλαυθμοιςκλαυθμ·οις
Genκλαυθμων[LXX]κλαυθμ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 17-Jan-2020 18:57:42 EST