κηριον • KHRION • kērion

κηρίον, -ου, τό

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocκηριον[LXX]κηρι·ον
Nom
Acc
Datκηριῳκηρι·ῳ
Genκηριου[GNT]κηρι·ου
PlVocκηρια[LXX]κηρι·α
Nom
Acc
Datκηριοις[LXX]κηρι·οις
Genκηριωνκηρι·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 07-Aug-2020 22:47:01 EDT