κεραμευς • KERAMEUS • kerameus

κεραμεύς, -έως, ὁ

Noun (Mas. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocκεραμευκεραμ(ευ)
Nomκεραμευς[GNT][LXX]κεραμ(ευ)·ς
Accκεραμεακεραμ(ευ)·α
Datκεραμει[LXX]κεραμ(ευ)·ι
Genκεραμεως[GNT][LXX]κεραμ(ευ)·ος
PlVocκεραμεις[LXX]κεραμ(ευ)·ες
Nom
Accκεραμεις[LXX]κεραμ(ευ)·ας
Datκεραμευσι, κεραμευσινκεραμ(ευ)·σι(ν)
Genκεραμεωνκεραμ(ευ)·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 06-Aug-2020 05:42:43 EDT