καυχημα • KAUCHMA KAUXHMA • kauchēma

καύχημα[τ], -ατος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocκαυχημα[GNT][LXX]καυχημα[τ]
Nom
Acc
Datκαυχηματικαυχηματ·ι
Genκαυχηματος[GNT][LXX]καυχηματ·ος
PlVocκαυχηματακαυχηματ·α
Nom
Acc
Datκαυχημασι, καυχημασινκαυχημα[τ]·σι(ν)
Genκαυχηματωνκαυχηματ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 29-Jan-2020 12:16:31 EST