καυσων • KAUSWN • kausōn

καύσων, -ωνος, ὁ

Noun (Mas. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocκαυσων[GNT][LXX]καυσων
Nom
Accκαυσωνα[GNT][LXX]καυσων·α
Datκαυσωνι[GNT]καυσων·ι
Genκαυσωνος[LXX]καυσων·ος
PlVocκαυσωνεςκαυσων·ες
Nom
Accκαυσωναςκαυσων·ας
Datκαυσωσι, καυσωσινκαυσω[ν]·σι(ν)
Genκαυσωνωνκαυσων·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 28-Jan-2020 11:58:48 EST