καταρα • KATARA • katara

κατ·άρα, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocκαταρα[GNT][LXX]καταρ·α
Nom
Accκαταραν[GNT][LXX]καταρ·αν
Datκαταρᾳ[LXX]καταρ·ᾳ
Genκαταρας[GNT][LXX]καταρ·ας
PlVocκαταραι[LXX]καταρ·αι
Nom
Accκαταρας[GNT][LXX]καταρ·ας
Datκαταραις[LXX]καταρ·αις
Genκαταρωνκαταρ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 13-Nov-2019 00:30:45 EST