καταβασις • KATABASIS • katabasis

κατά·βασις, -εως, ἡ

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocκαταβασικαταβασι
Nomκαταβασις[LXX]καταβασ(ι)·ς
Accκαταβασιν[LXX]καταβασ(ι)·ν
Datκαταβασει[GNT][LXX]καταβασ(ι)·ι
Genκαταβασεως[LXX]καταβασ(ι)·ος
PlVocκαταβασειςκαταβασ(ι)·ες
Nom
Accκαταβασειςκαταβασ(ι)·ας
Datκαταβασεσι, καταβασεσινκαταβασ(ι)·σι(ν)
Genκαταβασεωνκαταβασ(ι)·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 02-Dec-2020 10:31:15 EST