κατοικια • KATOIKIA • katoikia

κατ·οικία, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocκατοικια[LXX]κατοικι·α
Nom
Accκατοικιαν[LXX]κατοικι·αν
Datκατοικιᾳ[LXX]κατοικι·ᾳ
Genκατοικιας[GNT][LXX]κατοικι·ας
PlVocκατοικιαι[LXX]κατοικι·αι
Nom
Accκατοικιας[GNT][LXX]κατοικι·ας
Datκατοικιαις[LXX]κατοικι·αις
Genκατοικιων[LXX]κατοικι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 18-Nov-2019 04:34:21 EST