κατενωπιον • KATENWPION • katenōpion

κατ·ενώπιον, -ου, τό

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocκατενωπιον[GNT][LXX]κατενωπι·ον
Nom
Acc
Datκατενωπιῳκατενωπι·ῳ
Genκατενωπιουκατενωπι·ου
PlVocκατενωπιακατενωπι·α
Nom
Acc
Datκατενωπιοιςκατενωπι·οις
Genκατενωπιωνκατενωπι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 22-Apr-2019 12:28:44 EDT