καταφυγη • KATAFUGH • kataphugē

κατα·φυγή, -ῆς, ἡ [LXX]

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocκαταφυγη[LXX]καταφυγ·η
Nom
Accκαταφυγην[LXX]καταφυγ·ην
Datκαταφυγῃ[LXX]καταφυγ·ῃ
Genκαταφυγης[LXX]καταφυγ·ης
PlVocκαταφυγαικαταφυγ·αι
Nom
Accκαταφυγαςκαταφυγ·ας
Datκαταφυγαιςκαταφυγ·αις
Genκαταφυγων[LXX]καταφυγ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 20-Apr-2019 15:02:58 EDT