καταστροφη • KATASTROFH • katastrophē

κατα·στροφή, -ῆς, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocκαταστροφη[LXX]καταστροφ·η
Nom
Accκαταστροφην[LXX]καταστροφ·ην
Datκαταστροφῃ[GNT]καταστροφ·ῃ
Genκαταστροφης[LXX]καταστροφ·ης
PlVocκαταστροφαικαταστροφ·αι
Nom
Accκαταστροφαςκαταστροφ·ας
Datκαταστροφαιςκαταστροφ·αις
Genκαταστροφωνκαταστροφ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 03-Aug-2020 10:36:52 EDT