κατακλυσμος • KATAKLUSMOS • kataklusmos

κατα·κλυσμός, -οῦ, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocκατακλυσμεκατακλυσμ·ε
Nomκατακλυσμος[GNT][LXX]κατακλυσμ·ος
Accκατακλυσμον[GNT][LXX]κατακλυσμ·ον
Datκατακλυσμῳ[LXX]κατακλυσμ·ῳ
Genκατακλυσμου[GNT][LXX]κατακλυσμ·ου
PlVocκατακλυσμοικατακλυσμ·οι
Nom
Accκατακλυσμουςκατακλυσμ·ους
Datκατακλυσμοιςκατακλυσμ·οις
Genκατακλυσμωνκατακλυσμ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 20-Apr-2019 18:34:13 EDT