καρδιογνωστης • KARDIOGNWSTHS • kardiognōstēs

καρδιο·γνώστης, -ου, ὁ

Noun (Mas. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocκαρδιογνωστα[GNT]καρδιογνωστ·α
Nomκαρδιογνωστης[GNT]καρδιογνωστ·ης
Accκαρδιογνωστηνκαρδιογνωστ·ην
Datκαρδιογνωστῃκαρδιογνωστ·ῃ
Genκαρδιογνωστουκαρδιογνωστ·ου
PlVocκαρδιογνωσταικαρδιογνωστ·αι
Nom
Accκαρδιογνωσταςκαρδιογνωστ·ας
Datκαρδιογνωσταιςκαρδιογνωστ·αις
Genκαρδιογνωστωνκαρδιογνωστ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 19-Sep-2020 01:33:50 EDT