καπνος • KAPNOS • kapnos

καπνός, -οῦ, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocκαπνεκαπν·ε
Nomκαπνος[GNT][LXX]καπν·ος
Accκαπνον[GNT][LXX]καπν·ον
Datκαπνῳ[LXX]καπν·ῳ
Genκαπνου[GNT][LXX]καπν·ου
PlVocκαπνοικαπν·οι
Nom
Accκαπνουςκαπν·ους
Datκαπνοιςκαπν·οις
Genκαπνωνκαπν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Nov-2019 22:05:48 EST