καλαμη • KALAMH • kalamē

καλάμη, -ης, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocκαλαμη[LXX]καλαμ·η
Nom
Accκαλαμην[GNT][LXX]καλαμ·ην
Datκαλαμῃ[LXX]καλαμ·ῃ
Genκαλαμης[LXX]καλαμ·ης
PlVocκαλαμαικαλαμ·αι
Nom
Accκαλαμαςκαλαμ·ας
Datκαλαμαιςκαλαμ·αις
Genκαλαμωνκαλαμ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 03-Aug-2020 08:44:38 EDT