κακια • KAKIA • kakia

κακία, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocκακια[GNT][LXX]κακι·α
Nom
Accκακιαν[GNT][LXX]κακι·αν
Datκακιᾳ[GNT][LXX]κακι·ᾳ
Genκακιας[GNT][LXX]κακι·ας
PlVocκακιαι[LXX]κακι·αι
Nom
Accκακιας[GNT][LXX]κακι·ας
Datκακιαις[LXX]κακι·αις
Genκακιων[LXX]κακι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 20-Jul-2019 20:46:54 EDT