καιρος • KAIROS • kairos

καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος)

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocκαιρεκαιρ·ε
Nomκαιρος[GNT][LXX]καιρ·ος
Accκαιρον[GNT][LXX]καιρ·ον
Datκαιρῳ[GNT][LXX]καιρ·ῳ
Genκαιρου[GNT][LXX]καιρ·ου
PlVocκαιροι[GNT][LXX]καιρ·οι
Nom
Accκαιρους[GNT][LXX]καιρ·ους
Datκαιροις[GNT][LXX]καιρ·οις
Genκαιρων[GNT][LXX]καιρ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 25-Sep-2020 18:25:48 EDT