θυρα • QURA • thura

θύρα, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocθυρα[GNT][LXX]θυρ·α
Nom
Accθυραν[GNT][LXX]θυρ·αν
Datθυρᾳ[GNT][LXX]θυρ·ᾳ
Genθυρας[GNT][LXX]θυρ·ας
PlVocθυραι[GNT][LXX]θυρ·αι
Nom
Accθυρας[GNT][LXX]θυρ·ας
Datθυραις[GNT][LXX]θυρ·αις
Genθυρων[GNT][LXX]θυρ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 22-Nov-2019 21:27:09 EST