θελησις • QELHSIS • thelēsis

θέλησις, -εως, ἡ

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocθελησιθελησι
Nomθελησις[LXX]θελησ(ι)·ς
Accθελησιν[GNT][LXX]θελησ(ι)·ν
Datθελησει[LXX]θελησ(ι)·ι
Genθελησεως[LXX]θελησ(ι)·ος
PlVocθελησεις[LXX]θελησ(ι)·ες
Nom
Accθελησεις[LXX]θελησ(ι)·ας
Datθελησεσι, θελησεσινθελησ(ι)·σι(ν)
Genθελησεωνθελησ(ι)·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 11-Dec-2019 08:28:56 EST