θελημα • QELHMA • thelēma

θέλημα[τ], -ατος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocθελημα[GNT][LXX]θελημα[τ]
Nom
Acc
Datθεληματι[GNT][LXX]θεληματ·ι
Genθεληματος[GNT][LXX]θεληματ·ος
PlVocθεληματα[GNT][LXX]θεληματ·α
Nom
Acc
Datθελημασι, θελημασιν[LXX]θελημα[τ]·σι(ν), θελημα[τ]·σι(ν)
Genθεληματωνθεληματ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 19-Sep-2020 05:54:55 EDT