θαλασσα • QALASSA • thalassa

θάλασσα, -ης, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocθαλασσα[GNT][LXX]θαλασσ·α
Nom
Accθαλασσαν[GNT][LXX]θαλασσ·αν
Datθαλασσῃ[GNT][LXX]θαλασσ·ῃ
Genθαλασσης[GNT][LXX]θαλασσ·ης
PlVocθαλασσαι[LXX]θαλασσ·αι
Nom
Accθαλασσας[LXX]θαλασσ·ας
Datθαλασσαις[LXX]θαλασσ·αις
Genθαλασσων[LXX]θαλασσ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 20-Apr-2019 02:22:40 EDT