θυμος • QUMOS • thumos

θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή)

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocθυμεθυμ·ε
Nomθυμος[GNT][LXX]θυμ·ος
Accθυμον[GNT][LXX]θυμ·ον
Datθυμῳ[LXX]θυμ·ῳ
Genθυμου[GNT][LXX]θυμ·ου
PlVocθυμοι[GNT][LXX]θυμ·οι
Nom
Accθυμους[LXX]θυμ·ους
Datθυμοις[LXX]θυμ·οις
Genθυμωνθυμ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 22-Jun-2021 23:37:39 EDT