θλιψις • QLIYIS • thlipsis

θλῖψις, -εως, ἡ

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocθλιψιθλιψι
Nomθλιψις[GNT][LXX]θλιψ(ι)·ς
Accθλιψιν[GNT][LXX]θλιψ(ι)·ν
Datθλιψει[GNT][LXX]θλιψ(ι)·ι
Genθλιψεως[GNT][LXX]θλιψ(ι)·ος
PlVocθλιψεις[GNT][LXX]θλιψ(ι)·ες
Nom
Accθλιψεις[GNT][LXX]θλιψ(ι)·ας
Datθλιψεσι, θλιψεσιν[GNT][LXX]θλιψ(ι)·σι(ν), θλιψ(ι)·σι(ν)
Genθλιψεων[GNT][LXX]θλιψ(ι)·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 13-Nov-2019 05:23:47 EST