θηριον • QHRION • thērion

θηρίον, -ου, τό

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocθηριον[GNT][LXX]θηρι·ον
Nom
Acc
Datθηριῳ[GNT][LXX]θηρι·ῳ
Genθηριου[GNT][LXX]θηρι·ου
PlVocθηρια[GNT][LXX]θηρι·α
Nom
Acc
Datθηριοις[LXX]θηρι·οις
Genθηριων[GNT][LXX]θηρι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 20-Oct-2019 13:20:17 EDT