θερμη • QERMH • thermē

θέρμη, -ης, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocθερμη[LXX]θερμ·η
Nom
Accθερμην[LXX]θερμ·ην
Datθερμῃ[LXX]θερμ·ῃ
Genθερμης[GNT][LXX]θερμ·ης
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 12-Nov-2019 01:35:59 EST