ζηλος • ZHLOS • zēlos

ζῆλος, -ου, ὁ and -ους, τό

Noun (Mas. 2nd Decl. and Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocζηλεζηλ·ε
Nomζηλος[GNT][LXX]ζηλ·ος
Accζηλον[GNT][LXX]ζηλ·ον
Datζηλῳ[GNT][LXX]ζηλ·ῳ
Genζηλου[GNT][LXX]ζηλ·ου
PlVocζηλοι[GNT]ζηλ·οι
Nom
Accζηλους[LXX]ζηλ·ους
Datζηλοις[LXX]ζηλ·οις
Genζηλων[LXX]ζηλ·ων
3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocζηλος[GNT][LXX]ζηλ(ο)·ς
Nom
Acc
Datζηλει[LXX]ζηλ(ε)·ι
Genζηλους[LXX]ζηλ(ε)·ος
PlVocζηληζηλ(ε)·α
Nom
Acc
Datζηλεσι, ζηλεσινζηλ(ε)·σι(ν)
Genζηλων[LXX]ζηλ(ε)·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 22-Jun-2021 21:48:22 EDT