ζητημα • ZHTHMA • zētēma

ζήτημα[τ], -ατος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocζητημα[GNT]ζητημα[τ]
Nom
Acc
Datζητηματιζητηματ·ι
Genζητηματος[GNT]ζητηματ·ος
PlVocζητηματα[GNT]ζητηματ·α
Nom
Acc
Datζητημασι, ζητημασινζητημα[τ]·σι(ν)
Genζητηματων[GNT]ζητηματ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 25-Sep-2020 10:05:32 EDT