ζευγος • ZEUGOS • zeugos

ζεῦγο·ς, -ους, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocζευγος[GNT][LXX]ζευγ(ο)·ς
Nom
Acc
Datζευγειζευγ(ε)·ι
Genζευγους[LXX]ζευγ(ε)·ος
PlVocζευγη[GNT][LXX]ζευγ(ε)·α
Nom
Acc
Datζευγεσι, ζευγεσινζευγ(ε)·σι(ν)
Genζευγωνζευγ(ε)·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 20-Apr-2019 18:46:48 EDT