ευρος • EUROS • euros

εὖρο·ς, -ους, τό [LXX]

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocευρος[LXX]ευρ(ο)·ς
Nom
Acc
Datευρειευρ(ε)·ι
Genευρους[LXX]ευρ(ε)·ος
PlVocευρηευρ(ε)·α
Nom
Acc
Datευρεσι, ευρεσινευρ(ε)·σι(ν)
Genευρων[GNT][LXX]ευρ(ε)·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 06-Aug-2020 02:33:39 EDT