ευελπις • EUELPIS • euelpis

εὔ·ελπι[δ]ς -ελπι[δ] [LXX], gen. sg. -ιδος

Adjective (3-3-3)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3-3-3 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευελπιευελπι[δ]
Nomευελπις[LXX]ευελπι[δ]·ς
Accευελπινευελπι[δ]·ν
Datευελπιδιευελπιδ·ι
Genευελπιδοςευελπιδ·ος
PlVocευελπιδες[LXX]ευελπιδαευελπιδ·εςευελπιδ·α
Nom
Accευελπιδας[LXX]ευελπιδ·ας
Datευελπισι, ευελπισινευελπι[δ]·σι(ν)
Genευελπιδωνευελπιδ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 12-Nov-2019 14:27:44 EST