ευχη • EUCH EUXH • euchē

εὐχή, -ῆς, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocευχη[GNT][LXX]ευχ·η
Nom
Accευχην[GNT][LXX]ευχ·ην
Datευχῃευχ·ῃ
Genευχης[LXX]ευχ·ης
PlVocευχαι[LXX]ευχ·αι
Nom
Accευχας[LXX]ευχ·ας
Datευχαις[LXX]ευχ·αις
Genευχων[LXX]ευχ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 14-Dec-2019 14:09:05 EST