ευλογια • EULOGIA • eulogia

εὐ·λογία, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocευλογια[GNT][LXX]ευλογι·α
Nom
Accευλογιαν[GNT][LXX]ευλογι·αν
Datευλογιᾳ[GNT][LXX]ευλογι·ᾳ
Genευλογιας[GNT][LXX]ευλογι·ας
PlVocευλογιαι[LXX]ευλογι·αι
Nom
Accευλογιας[GNT][LXX]ευλογι·ας
Datευλογιαις[GNT][LXX]ευλογι·αις
Genευλογιωνευλογι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 20-Oct-2019 12:57:17 EDT