ευθης • EUQHS • euthēs

εὐ·θής -ές [LXX], gen. sg. -οῦς

Adjective (3-3-3)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3-3-3 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocευθες[LXX]ευθ(ε)·ς
Nomευθης[LXX]ευθ(ε)·^ς
Accευθη[LXX]ευθ(ε)·α
Datευθειευθ(ε)·ι
Genευθους[LXX]ευθ(ε)·ος
PlVocευθεις[LXX]ευθη[LXX]ευθ(ε)·εςευθ(ε)·α
Nom
Accευθεις[LXX]ευθ(ε)·ας
Datευθεσι[LXX], ευθεσιν[LXX]ευθ(ε)·σι(ν)
Genευθωνευθ(ε)·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 25-Apr-2019 23:57:34 EDT