ευαγγελιον • EUAGGELION • euangelion

εὐ·αγγέλιον, -ου, τό

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocευαγγελιον[GNT]ευαγγελι·ον
Nom
Acc
Datευαγγελιῳ[GNT]ευαγγελι·ῳ
Genευαγγελιου[GNT]ευαγγελι·ου
PlVocευαγγελια[LXX]ευαγγελι·α
Nom
Acc
Datευαγγελιοιςευαγγελι·οις
Genευαγγελιωνευαγγελι·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 14-Jul-2020 16:52:03 EDT