ειδος • EIDOS • eidos

εἶδο·ς, -ους, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocειδος[GNT][LXX]ειδ(ο)·ς
Nom
Acc
Datειδει[GNT][LXX]ειδ(ε)·ι
Genειδους[GNT]ειδ(ε)·ος
PlVocειδη[LXX]ειδ(ε)·α
Nom
Acc
Datειδεσι, ειδεσιν[LXX]ειδ(ε)·σι(ν), ειδ(ε)·σι(ν)
Genειδωνειδ(ε)·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 24-Apr-2019 17:58:38 EDT