εισοδος • EISODOS • eisodos

εἴσ·οδος, -ου, ἡ

Noun (Fem. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocεισοδεεισοδ·ε
Nomεισοδος[GNT][LXX]εισοδ·ος
Accεισοδον[GNT][LXX]εισοδ·ον
Datεισοδῳ[LXX]εισοδ·ῳ
Genεισοδου[GNT][LXX]εισοδ·ου
PlVocεισοδοιεισοδ·οι
Nom
Accεισοδουςεισοδ·ους
Datεισοδοις[LXX]εισοδ·οις
Genεισοδων[LXX]εισοδ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 06-Jul-2020 19:29:54 EDT