εικων • EIKWN • eikōn

εἰκών, -όνος, ἡ

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocεικων[GNT][LXX]εικον·^
Nom
Accεικονα[GNT][LXX], εικωεικον·α, εικ(ο)[ν]·α
Datεικονι[GNT][LXX]εικον·ι
Genεικονος[GNT][LXX]εικον·ος
PlVocεικονες, εικουςεικον·ες, εικ(ο)[ν]·ες
Nom
Accεικονας[LXX], εικουςεικον·ας, εικ(ο)[ν]·ας
Datεικοσι[GNT][LXX], εικοσινεικο[ν]·σι(ν), εικο[ν]·σι(ν)
Genεικονωνεικον·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 12-Dec-2019 16:05:53 EST