δωρον • DWRON • dōron

δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα)

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocδωρον[GNT][LXX]δωρ·ον
Nom
Acc
Datδωρῳ[GNT]δωρ·ῳ
Genδωρου[LXX]δωρ·ου
PlVocδωρα[GNT][LXX]δωρ·α
Nom
Acc
Datδωροις[GNT][LXX]δωρ·οις
Genδωρων[LXX]δωρ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 21-Apr-2019 20:11:31 EDT