δημος • DHMOS • dēmos

δῆμος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocδημεδημ·ε
Nomδημος[GNT][LXX]δημ·ος
Accδημον[GNT][LXX]δημ·ον
Datδημῳ[GNT][LXX]δημ·ῳ
Genδημου[LXX]δημ·ου
PlVocδημοι[LXX]δημ·οι
Nom
Accδημους[LXX]δημ·ους
Datδημοις[LXX]δημ·οις
Genδημων[LXX]δημ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 12-Nov-2019 01:33:11 EST