δοσις • DOSIS • dosis

δόσις, -εως, ἡ (cf. δόμα, δωρεά, δώρημα and δῶρον)

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocδοσιδοσι
Nomδοσις[GNT][LXX]δοσ(ι)·ς
Accδοσιν[LXX]δοσ(ι)·ν
Datδοσει[LXX]δοσ(ι)·ι
Genδοσεως[GNT][LXX]δοσ(ι)·ος
PlVocδοσειςδοσ(ι)·ες
Nom
Accδοσειςδοσ(ι)·ας
Datδοσεσι, δοσεσιν[LXX]δοσ(ι)·σι(ν), δοσ(ι)·σι(ν)
Genδοσεωνδοσ(ι)·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 04-Aug-2020 21:19:47 EDT