δομα • DOMA • doma

δόμα[τ], -ατος, τό (cf. δόσις, δωρεά, δώρημα and δῶρον)

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocδομα[GNT][LXX]δομα[τ]
Nom
Acc
Datδοματι[LXX]δοματ·ι
Genδοματος[LXX]δοματ·ος
PlVocδοματα[GNT][LXX]δοματ·α
Nom
Acc
Datδομασι, δομασιν[LXX]δομα[τ]·σι(ν), δομα[τ]·σι(ν)
Genδοματων[LXX]δοματ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 18-Apr-2019 16:43:46 EDT