δογμα • DOGMA • dogma

δόγμα[τ], -ατος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocδογμα[GNT][LXX]δογμα[τ]
Nom
Acc
Datδογματι[LXX]δογματ·ι
Genδογματοςδογματ·ος
PlVocδογματα[GNT][LXX]δογματ·α
Nom
Acc
Datδογμασι, δογμασιν[GNT][LXX]δογμα[τ]·σι(ν), δογμα[τ]·σι(ν)
Genδογματων[GNT][LXX]δογματ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 25-Jan-2020 04:06:34 EST