δικτυον • DIKTUON • diktuon

δίκτυον, -ου, τό

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocδικτυον[GNT][LXX]δικτυ·ον
Nom
Acc
Datδικτυῳ[LXX]δικτυ·ῳ
Genδικτυου[LXX]δικτυ·ου
PlVocδικτυα[GNT][LXX]δικτυ·α
Nom
Acc
Datδικτυοις[LXX]δικτυ·οις
Genδικτυων[LXX]δικτυ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 25-Feb-2020 19:37:58 EST