δερμα • DERMA • derma

δέρμα[τ], -ατος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocδερμα[LXX]δερμα[τ]
Nom
Acc
Datδερματι[LXX]δερματ·ι
Genδερματος[LXX]δερματ·ος
PlVocδερματα[LXX]δερματ·α
Nom
Acc
Datδερμασι, δερμασιν[GNT]δερμα[τ]·σι(ν), δερμα[τ]·σι(ν)
Genδερματωνδερματ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 28-Jan-2021 07:29:32 EST