δενδρον • DENDRON • dendron

δένδρον, -ου, τό

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocδενδρον[GNT][LXX]δενδρ·ον
Nom
Acc
Datδενδρῳ[LXX]δενδρ·ῳ
Genδενδρου[LXX]δενδρ·ου
PlVocδενδρα[GNT][LXX]δενδρ·α
Nom
Acc
Datδενδροιςδενδρ·οις
Genδενδρων[GNT][LXX]δενδρ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 18-Apr-2019 06:39:21 EDT