δεησις • DEHSIS • deēsis

δέησις, -εως, ἡ

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocδεησιδεησι
Nomδεησις[GNT][LXX]δεησ(ι)·ς
Accδεησιν[GNT][LXX]δεησ(ι)·ν
Datδεησει[GNT][LXX]δεησ(ι)·ι
Genδεησεως[GNT][LXX]δεησ(ι)·ος
PlVocδεησεις[GNT][LXX]δεησ(ι)·ες
Nom
Accδεησεις[GNT][LXX]δεησ(ι)·ας
Datδεησεσι, δεησεσιν[GNT]δεησ(ι)·σι(ν), δεησ(ι)·σι(ν)
Genδεησεων[LXX]δεησ(ι)·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 25-Nov-2020 09:23:24 EST