δαμαλις • DAMALIS • damalis

δάμαλις, -εως, ἡ

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocδαμαλιδαμαλι
Nomδαμαλις[LXX]δαμαλ(ι)·ς
Accδαμαλιν[LXX]δαμαλ(ι)·ν
Datδαμαλει[LXX]δαμαλ(ι)·ι
Genδαμαλεως[GNT][LXX]δαμαλ(ι)·ος
PlVocδαμαλεις[LXX]δαμαλ(ι)·ες
Nom
Accδαμαλεις[LXX]δαμαλ(ι)·ας
Datδαμαλεσι, δαμαλεσιν[LXX]δαμαλ(ι)·σι(ν), δαμαλ(ι)·σι(ν)
Genδαμαλεων[LXX]δαμαλ(ι)·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 10-Aug-2020 04:57:53 EDT