δυσερμηνευτος • DUSERMHNEUTOS • dusermēneutos

δυσ·ερμήνευτος -ον

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδυσερμηνευτεδυσερμηνευτ·ε
Nomδυσερμηνευτος[GNT]δυσερμηνευτ·ος
Accδυσερμηνευτονδυσερμηνευτ·ον
Datδυσερμηνευτῳδυσερμηνευτ·ῳ
Genδυσερμηνευτουδυσερμηνευτ·ου
PlVocδυσερμηνευτοιδυσερμηνευταδυσερμηνευτ·οιδυσερμηνευτ·α
Nom
Accδυσερμηνευτουςδυσερμηνευτ·ους
Datδυσερμηνευτοιςδυσερμηνευτ·οις
Genδυσερμηνευτωνδυσερμηνευτ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Nov-2019 14:19:19 EST