δρεπανον • DREPANON • drepanon

δρέπανον, -ου, τό

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocδρεπανον[GNT][LXX]δρεπαν·ον
Nom
Acc
Datδρεπανῳ[LXX]δρεπαν·ῳ
Genδρεπανουδρεπαν·ου
PlVocδρεπανα[LXX]δρεπαν·α
Nom
Acc
Datδρεπανοις[LXX]δρεπαν·οις
Genδρεπανωνδρεπαν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 18-Nov-2019 19:35:08 EST